PNEK: Digitale fortellinger

PNEK: Digitale fortellinger: «H�sten 2005 lanserer PNEK og NRK prosjektet Digitale fortellinger. Vi s�ker ideer til korte verk som egner seg for publisering p�internett. Arbeidene kan best�av tekst, lyd, bilde, interaksjon og/eller andre uttrykksformer tilpasset nettet. M�let er �realisere 20 enkeltst�ende verk som skal formidles via NRKs nettsider. Vi tilbyr produksjonshjelp og veiledning for ideene som skal realiseres, samt et honorar.

Vi tenker oss i utgangspunktet fortellinger som i hovedtrekk kan formidles innenfor en maksimum tidsramme p�8-10 minutter (evt. kortere). Dette gjelder ogs�for ikke-line�re (f.eks. interaktive) verk. Maksimums produksjonsbidrag for hver produksjon (inkl. honorar) er satt til 10.000 kr.

Send inn en kort skisse som beskriver hva du vil fortelle om, hvilke virkemidler du vil bruke, og et par linjer om deg selv innen 1.juni til pp@pnek.no. Alle henvendelser vil bli besvart. For mer informasjon kontakt prosjektleder Per Platou p�mob 93069406 eller pp@pnek.no.

Digitale Fortellinger er st�ttet av Norsk kulturr�d.»

Av Morten Skogly

Creator of Things