×

Folket beskriver Twitter

Published februar 2nd, 2010 by

NRK (via Synovate) har spurt 500 mennesker over 15+ om å si ett ord de forbinder med Twitter. Her er resultatet.

Posted in Social web