Kategorier
Social web

Folket beskriver Twitter

NRK (via Synovate) har spurt 500 mennesker over 15+ om å si ett ord de forbinder med Twitter. Her er resultatet.

Av Morten Skogly

Creator of Things